Prawo Jazdy w UK

    Podjęcie decyzji o zdobyciu prawa do poruszania się pojazdami może przynieść wiele korzyści, również finansowych. Wielka Brytania jest miejscem gdzie procedury zdania egzaminu jak i późniejszego zakupu własnego samochodu ograniczone są do niezbędnego minimum. Dlatego coraz więcej Polaków decyduje się na zdawanie egzaminu właśnie tutaj. 

By przystąpić do nauki jazdy każdy kandydat na kierowcę powinien spełnić kilka warunków:

 

  1. Przebywać na terenie Wielkiej Brytanii minimum 185 dni;

  2. Ukończyć 17 lat (można wysłać formularz na 3 miesiące przed ukończeniem 17 lat);

  3. Wysłać do DVLA wypełniony formularz D1 by otrzymać tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence) – do aplikacji należy dołączyć 1 kolorową fotografię wykonaną zgodnie z instrukcją dołączoną do formularza D1, paszport lub dowód osobisty oraz czek lub przekaz pocztowy na kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem.

Powyższy formularz można uzyskać w oddziałach DVLA (brytyjski odpowiednik polskiego wydziału komunikacji zajmujący się wydawaniem praw jazdy), lokalnych urzędach pocztowych a także w naszej szkole.
Aplikację należy wysłać na adres:

 

DVLA
Swansea
SA99 1BN

 

Formularz można też wypełnić elektronicznie na Directgov.
Dokument zostanie przesłany pocztą po około trzech tygodniach.

Do egzaminu teoretycznego można przystąpić w każdej chwili po otrzymaniu tymczasowego prawa jazdy. Termin egzaminu można zarezerwować na stronie  lub telefonicznie 0300 200 1122 

 

Teoretyczny egzamin składa się z dwóch części:

 

Testu wielokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Aby otrzymać wynik pozytywny należy odpowiedzieć poprawnie na 43 z nich.

Testu spostrzegawczości kierowcy (hazard perception) składającego się z 14 krótkich filmów na których podczas oglądania trzeba zaznaczać sytuacje niebezpieczne. Aby otrzymać wynik pozytywny należy zdobyć 44 punkty na 75 możliwych.

 
Egzamin praktyczny

Termin egzaminu można zarezerwować na stronie  lub telefonicznie
0300 200 1122

  Egzamin praktyczny składa się z trzech części:

Pierwsza polega na sprawdzeniu wzroku – kandydat musi odczytać numer rejestracyjny pojazdu z odległości 20 metrów.
Druga polega na odpowiedzi na dwa pytania –opowiedz/pokaż z zakresu obsługi i bezpieczeństwa użytkowania pojazdu.
Trzecia polega na sprawdzeniu umiejętności panowania nad pojazdem w ruchu drogowym. Zdający podczas 40 minutowej jazdy musi udowodnić, że zna przepisy ruchu drogowego oraz potrafi wykonać podstawowe manewry w sposób bezpieczny. Podczas egzaminu można popełnić 15 błędów nie powodujących bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pojazdu. Popełnienie jednego błędu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego jest jednoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Bez względu na wynik egzaminu egzaminator ma obowiązek przedstawić i omówić błędy popełnione podczas egzaminu.

Wszelkie pomoce dydaktyczne w języku polskim – pytania testowe (książka oraz płyta CD) i kodeks drogowy można kupić w naszej szkole.